Según el apartado 2 del artículo 22 de la LSSI, los prestadores de servicios deberán INFORMAR y CONSEGUIR CONSENTIMIENTO de los usuarios, puesto que si no es de ese modo la privacidad de ellos se vería afectada con contenido que sobrepasaría los límites legales de nueva normativa. Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Donacions

Pots obtenir incentius fiscals pel donatiu que vas a fer tant si sou persona jurídica como física recollits en la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d'incentius fiscals al mecenatge.

Les Persones Físiques


Aportacions a e
ntitats que han optat pel règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Els primers 150 € de donatiu donen dret a deduir de la quota íntegra el 50% de la base de deducció. Aquesta deducció s'incrementarà al 75% a partir del 2016.

La resta de la base de deducció dóna dret a deduir el 27,5% (32,5% si es va aportar en els dos exercicis anteriors a la mateixa entitat per valor igual o superiors). A partir del 2016, els percentatges pujaran al 30% i 35%, respectivament. La base de deducció no podrà sobrepassar el 10% de la base liquidable.

Les Persones Jurídiques

Deduir de la quota íntegra el 35% de la base de la deducció (applicació fins a 10 anys)

La deducció s'incrementarà si el donant ha realitzat donacions per import o valor igual o superiors a la mateixa entitat als dos exercicis anteriors. S'aplicaria un 37,5% a donatius realitzats en 2015 i un 40% a partir del 2016.

La base de deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable, però l´excés podrà aplicar-se en períodes successius.


Política de Donacions

Eshoplidaria facilita als donants individuals la possibilitat de realitzar donacions a Organitzacions.

Les Organitzacions han estat activades gratuïtament a la plataforma per Eshoplidaria per a la recepció de donacions.

Eshoplidaria és dedueix un 5% de l'import de la donació realitzada en línia, per sufragar els costos suportats per Eshoplidaria pel cobrament dels mitjans de pagament com PayPal i targetes de crèdit així com per la gestió per transferència a les Organitzacions.

Eshoplidaria mensualment presentarà a l'Organització la liquidació de les donacions rebudes amb les dades dels donants que hagin autoritzat la cessió de dades a l'Organització, per tal de que sigui aquesta la que proporcioni el certificat corresponent.

Els donants tindran en el seu compte la seva llista de les donacions realitzades a cada una de les Organitzacions.