Según el apartado 2 del artículo 22 de la LSSI, los prestadores de servicios deberán INFORMAR y CONSEGUIR CONSENTIMIENTO de los usuarios, puesto que si no es de ese modo la privacidad de ellos se vería afectada con contenido que sobrepasaría los límites legales de nueva normativa. Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Política de privacitat

Política de privacitat

Tractament de Dades

Darrera revisió: 13 de gener del 2017.

Introducció

L'accés i ús del lloc web www.eshoplidaria.org (en endavant, "web" o "eShoplidaria.org") atribueix La condició d'usuari com a visitant de la web i implicacions a l'acceptació total sense reserves per part de l'usuari de les condicions d´ us vigents en cada moment.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de Desenvolupament, Eshopalia, com a responsable del web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris de la web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qui és el titulars del tractament de les dades?

Dades del propietari i responsable del lloc web www.eshoplidaria.org:

ESHOPALIA, S.L. (En endavant, "Eshopalia")

Camí de Can Calders, 10, 1º-1ª
C.P. 08173 Sant Cugat del Vallés
Barcelona (Espanya)

Correu electrònic: info@eshopalia.com
Tel. 686450647

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44849, Foli 193, Full 469.337 i amb CIF B66546813.

Quin tipus d'informació personal recopila Eshopalia a través de la seva web?

Eshopalia pot recopilar la següent informació personal dels usuaris del web: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, data de naixement, sexe i número de compte (facilitat pel client en cas de devolució) quan l'usuari visita el web, es registra, realitza una comanda en línia, es posa en contacte amb Eshopalia o participa en promocions o enquestes de Eshopalia.

En qualsevol cas, les dades sol·licitades a través del web són necessariess per a la prestació d´ un servei òptim a l'usuari. En cas de que l'usuari no faciliti les dades sol·licitades, Eshopalia no garantitza que la informació i serveis prestats s'ajustin completament a les seves necessitats.


Com utilitza Eshopalia les meves dades personals?

L'usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de Eshopalia amb els següents fins de millora de la seva experiència de compra; processar les seves comandes en línia, inclòs l´enviament de correus electrònics i / o missatges de text per informar sobre l'estat d´ enviament; processar devolucions de comandes; gestionar la seva compte en Eshoplidaria.org; contactar amb vostè en cas de hi hagi alguna incidència amb alguna de les seves comandes o per altres motius de logística; respondre els seus dubtes i consultes; enviar-li comunicacions comercials a través de correu electrònic, SMS o MMS per informar-li de nous productes, ofertes especials i novetats relacionades amb la Web i / o Eshopalia en general. Les referides comunicacions comercials seran relatives als productes o serveis oferts per Eshopalia, així com per part dels socis o col·laboradors amb aquest  en cas d´ haver arribat a un acord de promoció comercial entre el seus clients/usuaris. En cap cas, els Col·laboradors o socis tindran accés a les dades personals dels usuaris. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de Eshopalia i seran relatives a productes i serveis relacionats amb el seu sector comercial.

Com protegeix Eshopalia les meves dades personals?

El web utilitza tècniques de seguretat de la informació com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objectiu d'evitar l'accés sense autorització a les dades i garantir la privacitat d´ús de les mateixes. Per aconseguir aquests fins, l'usuari accepta Que Eshopalia obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Addicionalment, qualsevol transacció realitzada a través del web es porta a terme a través de sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials de pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l'entitat corresponent.

Eshopalia manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva perdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

Comparteix Eshopalia la meva informació personal?

Eshopalia informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personal no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que, en el supòsit es vagi a realitzar algun tipus de cessió de les dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés informat, i inequívoc, per part dels titulars de les mateixes.

Quins són els drets respecte al tractament de la meva informació personal?

Eshopalia garanteix als usuaris, en tot moment, a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició sobre les dades personals facilitades pels mateixos, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformititat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) els usuaris de la web podran exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, amb còpia del seu DNI, indistintament, a qualsevol de les següents direccions:

E-Mail: info@eshopalia.com
Correu postal:

ESHOPALIA, S.L.

Camí de Can Calders, 10, 1º-1ª
C.P. 08173 Sant Cugat del Vallés

Barcelona (Espanya)

De la mateixa manera, els usuaris podran donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l'apartat subscripcions a la secció el meu compte o cerqueu a la part inferior dels correus electrònics. Els Usuaris també podran modificar les seves dades o donar-se de baixa accedint a l'apartat les meves dades personals.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts del web, essent obligat a (i) facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre o de realització de la comanda, i mantenir-los actualitzats, tota vegada que feu ús del web; (ii) sense incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l´ordre públic; (iii) no difondre cap continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori en raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general, la normativa vigent; (iv) sense provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Web, dels proveïdors de Eshopalia o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (v) no utilitzar els continguts de la web i la informació de la mateixa per remetre publicitat, o enviar missatges amb un altre fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) no intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d´altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Eshopalia es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en la web.

Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web i els seus continguts, inclosos a títol enunciatiu les imatges, so, àudio, vídeo, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, combinacions de colors, estructura, els botons, així com el programari , els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització comercial i industrial són propietat i titularitat d´Eshopalia o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d´Eshopalia.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Eshopalia. L'usuari podrà fer servir la web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Un altre qualsevol ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita d´Eshopalia. L'usuari haurà d´abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la web.

Responsabilitat

Eshopalia no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d´ haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no sempre pot controlar els continguts introduïts pels tercers en les seves webs, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que es procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que podria contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l´ ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció de la web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Eshopalia no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la web. No obstant això Eshopalia es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa a la retirada o, si calguès al bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas de que l'usuari consideri que hi ha a la web algun contingut que podria ser susceptible d´aquesta classificació, es prega indicar-ho de forma immediata a l'administrador de la web.
La web ha estat revisada i provada per que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, tot l'any. No obstant això, Eshopalia no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la web.
Està prohibida la introducció d´ hiperenllaços amb fins comercials en pàgines web alienes a Eshopalia que permetin l'accés a la web, sense el consentiment previ d´Eshopalia. Eshopalia no es responsabilitza de l´ús o el contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb Eshoplidaria.org.